Bột cao lanh xám

Bột cao lanh xám dùng trong phân bón vi sinh, hữu cơ sinh học, tổng hợp… 
Quy cách đóng gói: 50 kg /1 bao. 
Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển giao tại kho bên mua.

Bột siêu mịn trắng

Bột cao lanh siêu mịn trắng dùng trong thức ăn chăn nuôi, gốm sứ, lốp xe, chất phụ da trong thuốc đau bao tử, vật liệu chống cháy. Đóng gói trong bao PE. 
Quy cách đóng gói: 40 kg /1 bao. 
Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển giao tại kho bên mua.

Bột siêu mịn vàng

Bột cao lanh siêu mịn vàng dùng trong công nghiệp : Làm lốp xe tải, làm nhang…thường xuất sang nước ngoài. 
Quy cách đóng gói: 50 kg /1 bao. 
Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển giao tại kho bên mua.

Bột cao lanh tinh

Bột cao lanh tinh dùng trong phân bón cho các nhà máy, phân vi sinh, hữu cơ sinh học, tổng hợp…
Quy cách đóng gói: 50 kg /1 bao . 
Giao hàng tại kho hoặc vận chuyển giao tại kho bên mua.

HOTLINE: 0906 842 180